Rysowanie po obiekcie typu Mat

Dzisiejszy post będzie powiązany z reorganizacją kodu, który powstał do tej pory. Podczas rozwijania projektu naszła mnie myśl, że wypadałoby rozdzielić logikę stojącą za przetwarzaniem zawartości obrazu (wykrywanie linii oraz znaków) od tej, która stoi za jego przekształceniami takimi jak binaryzacja lub zmiana palety kolorów na skalę szarości. Tak powstał interface ImageContentOperations i implementująca go klasa DefaultImageContentOperations. Metody wchodzące w ich skład operują na obrazie zapisanym w obiekcie typu org.opencv.core.Mat. Zmiana ta wymusiła zmianę sposobu rysowania histogramów.

(więcej…)

Najpierw powoli jak żółw ociężale – czyli tworzymy projekt

No to startujemy.

Na początku pokażę wstępne przygotowanie projektów. Oczywiście w trakcie tworzenia aplikacji może się to zmienić, ale mimo wszystko na początku dobrze jest mieć jakiś wstępny podział.

System planuję podzielić na projekty z WebApi, warstwą dostępu do danych, logiką biznesową oraz aplikacją mobilną. Oczywiście nie zapomnę o testach jednostkowych, jednak nie przewiduję prowadzenia projektu w TDD, raczej pokryję testami logikę biznesową.

(więcej…)

Let’s get it started – DSP2017

Cześć i czołem Drogi Czytelniku,

O DSP dowiedziałem się w tamtym roku, niestety z różnych powodów nie dane mi było wzięcie udziału w edycji 2016.

W tym roku uzbrojony w silne postanowienie sprostania wymaganiom konkursu oraz chęć upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu (o tym później) postanowiłem się zgłosić do tegorocznej edycji.

Na pomysł projektu wpadłem podczas lektury książki Finansowy Ninja, Michała Szafrańskiego. Nie każdy ma ochotę na spisywanie zawartości paragonów, ja na pewno nie mam. W związku z tym chciałbym mieć aplikację, która pozwoli to robić względnie automatycznie, a że w planach mam pracę magisterską związaną z technikami OCR postanowiłem to połączyć. Z jakim efektem? Zobaczymy 😉

Planowany system pozwoli użytkownikowi na wygodne prowadzenie spisu wydatków na podstawie zdjęć paragonów. W jego skład wejdzie:

  • System OCR z różnymi metodami rozpoznawania obrazu
  • Aplikacja ASP.MVC udostępniająca WebAPI
  • Aplikacja na system Android w oparciu o Xamarin Framework

Aplikacja mobilna po zalogowaniu pozwoli na przeglądanie zawartości dodanych paragonów oraz ich zdjęć. Po zrobieniu zdjęcia paragonowi i jego zatwierdzeniu zostanie on przesłany do aplikacji działającej na serwerze w celu rozpoznania znaków. W odpowiedzi użytkownik uzyska zawartość odczytanego paragonu do akceptacji, po czym zostanie on zapisany w jego profilu. Funkcjonalnością do dalszych rozważań i rozwoju jest rozbijanie wczytanego kwitku na poszczególne pozycje.

 

Do zobaczenia wkrótce.

Uruchamianie usług z parametrami wywołania

Ostatnio podczas konfiguracji kontenera Dockera natrafiłem na problem z instalacją i uruchamianiem własnych usług Windows. Próbowałem między innymi zainstalować Remote Debugger, aby ułatwić sobie wykorzystanie kontenerów jako środowiska developerskiego. Niestety okazało się, że parametry wywołania (np. /noauth), które działają przy ręcznym uruchomieniu aplikacji nie są akceptowane.

W związku z wspomnianym problemem postanowiłem napisać mały program, który będzie działał jako usługa i umożliwiał uruchamianie aplikacji z dowolnymi parametrami. Przy okazji przypomniałem w jaki sposób się to robi. Szczegóły poniżej.

 

Program będzie miał za zadanie uruchamiać i zamykać aplikacje, które zostaną podane w jego pliku konfiguracyjnym.

Jak w przypadku każdego nowego projektu musimy go najpierw utworzyć. W MS Visual Studio tworzymy aplikację konsolową (Console Application).

Modyfikujemy plik Program.cs tak, by znajdująca się w nim klasa dziedziczyła po klasie ServiceBase. Wymagane będzie dodanie referencji do biblioteki System.ServiceProcess oraz dopisanie linijki:

Następnie dodajemy klasy, które będą tworzyły sekcję konfiguracyjną przechowującą listę programów z parametrami, przeznaczonymi do uruchomienia podczas startu naszej usługi:

  • ServiceEntry -> pojedynczy wpis w konfiguracji

  • ServiceEntryCollection -> kolekcja wpisów konfiguracyjnych

  • ServicesToRunSection -> sekcja konfiguracyjna

Po dodaniu zmodyfikujmy plik konfiguracyjny zgodnie ze schematem z klas.

Dodajemy informację o wykorzystywanej sekcji do pliku App.config do tagu <configSections>:

oraz samą sekcję:

Zakończyliśmy właśnie wstępną konfigurację aplikacji do uruchomienia.

Skoro mamy już konfigurację wrócimy teraz do samej usługi.

Otwieramy plik z klasą dziedziczącą po ServiceBase.

W konstruktorze ustawiamy nazwę usługi i jej inne parametry. Dodajemy także statyczną listę otwartych procesów.

Przeciążamy metody OnStart oraz OnStop.

W OnStart będziemy wczytywali z pliku konfiguracyjnego listę aplikacji do uruchomienia oraz je startowali.

OnStop wykorzystamy do zatrzymania uruchomionych procesów oraz posprzątania po sobie.

W metodzie Main wskazujemy, że chcemy uruchomić naszą klasę:

Pozostało nam tylko zainstalować nową usługę. Potrzebny będzie nam do tego instalator, czyli klasa dziedzicząca po klasie Installer. Aby wykorzystać ten instalator musimy go oznaczyć atrybutem [RunInstaller(true)].

 

Po skompilowaniu usługę instalujemy przy pomocy narzędzia InstallUtil.exe. Opis narzędzie i jego użycia znajdziecie pod poniższymi linkami:

Pełen kod znajdziecie po kliknięciu w odnośnik.