Konfiguracja projektów i zależności

Dzisiaj post z kategorii lekkich. Pokażę jakich pakietów chcę użyć w projekcie, pokrótce je opiszę oraz podam jak je zainstalowałem.

Biblioteki, które będę wykorzystywał to:

  • NHibernate
  • FluentNHibernate
  • AutoMapper
  • Castle.Windsor
  • Nunit
  • Shouldly
  • NSubstitute

NHibernate

Jest to biblioteka ORM, której większości nie trzeba przedstawiać. Umożliwia pobieranie danych z baz danych i ich mapowanie na obiekty aplikacji.

FluentNHibernate

Umożliwia konfigurację mapowań NHibernate przy pomocy kodu, zamiast pisania nudnych XMLi.

Automapper

Pozwala na mapowanie jednych obiektów na drugie. Jeśli mają właściwości o tej samej nazwie to zostaną one skopiowane między obiektami automatycznie.

Castle.Windsor

Kontener Dependency Injection.

NUnit

Framework do tworzenia testów jednostkowych, bo MS test jest be ;).

Shouldly

Umożliwia takie pisanie asercji w testach jednostkowych aby były czytelniejsze i bliższe naturalnemu językowi.

NSubstitute

Biblioteka wspierająca pisanie mocków. Dzięki niej nie musimy tworzyć klasy implementującej interfejs, który będziemy potem przekazywać do testowej klasy.

 

Menedżer pakietów

Pakiety zostały zainstalowane przy pomocy linii komend Package Managera. Po zainstalowaniu Visual Studio 2015 okno, które ją zawiera znajduje się w dolnej części ekranu.

Można ją także uruchomić wybierając menu View -> Other Windows -> Package Manager Console.

Do zainstalowania paczki z wymaganą biblioteką wykorzystuję polecenie

Install-Package <Nazwa paczki> -ProjectName <Nazwa projektu do którego chcemy zainstalować paczkę>

Dla poszczególnych projektów wykonałem następujące polecenia:

DSP.Domain

Pakiet: NHibernate

Install-Package NHibernate -ProjectName DSP.Domain

Pakiet: FluentNHibernate

Install-Package FluentNHibernate -ProjectName DSP.Domain

DSP.WebApi

Pakiet: AutoMapper

Install-Package AutoMapper -ProjectName DSP.WebApi

Pakiet: Castle.Windsor

Install-Package Castle.Windsor -ProjectName DSP.WebApi

DSP.WebApi.Core

Pakiet: Nunit

Install-Package NUnit -ProjectName DSP.WebApi.Core.Tests

Pakiet: Shouldly

Install-Package Shouldly -ProjectName DSP.WebApi.Core.Tests

Pakiet: NSubstitute

Install-Package NSubstitute -ProjectName DSP.WebApi.Core.Tests

DSP.WebApi.Tests

Pakiet: Nunit

Install-Package NUnit -ProjectName DSP.WebApi.Tests

Pakiet: Shouldly

Install-Package Shouldly -ProjectName DSP.WebApi.Tests

Pakiet: NSubstitute

Install-Package NSubstitute -ProjectName DSP.WebApi.Tests

 

Jedna myśl w temacie “Konfiguracja projektów i zależności”

  1. Nie znam się na .Net w ogóle ale nie da się po prostu zrobić mvn clean install pom.xml?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *