Wykrywanie położenia znaków

W poprzednim wpisie opowiedziałem w jaki sposób udało mi się określić położenie linii tekstu. Dzisiaj powiem pokrótce w jaki sposób określiłem położenie znaków.

Jak wspomniałem parę dni temu, w trakcie konsultacji promotor podsunął mi pomysł by wykorzystać histogram do określenia wysokości linii. Nie będzie raczej niczym zaskakującym jeśli powiem, że położenie pojedynczych znaków można znaleźć w taki sam sposób.

Znalezione wcześniej parametry linii wykorzystałem do wykonania histogramu w ich granicach, tym razem względem osi Y. Tym prostym sposobem określiłem położenie każdego znaku na paragonie. Znalazłem współrzędne x oraz y lewego górnego rogu znaku oraz jego wysokość i szerokość.  Pozostało mi tylko przeskalować fragmenty obrazka do wymiarów wzorców i rozpoznać obraz.

Drobna uwaga na koniec – oś Y jest skierowana w dół, więc wykresy zdają się „rosnąć” właśnie w tym kierunku.

Obraz po binaryzacji:

Histogram względem osi Y:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *